Projekt visar på nyttan med digitala tvillingar och analysverktyg

Hur används analysverktyg och digitala tvillingar idag? Vilka nyttor kan skapas för olika användningsområden i samhällsbyggnadsprocessen? Det har ett projekt studerat i en genomförandestudie om digitala tvillingar och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling. Nu kan du ta del av projektresultaten.

 

Projektet har genomförts av Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Huddinge kommun och Sydväst arkitektur och landskap med finansiering från det statliga innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Ann Kristin Belkert liten– Projektets effekt på kort sikt är att politiker, tjänstepersoner och privata aktörer ska få förståelse för behov och nyttor med digitala tvillingar i kombination med analysverktyg på områdesnivå. Effekten på lång sikt, när ett fullskaligt verktyg har utvecklats, är att beslut i samhällsbyggnadsprocessen baseras på faktabaserat, transparant, underlag, vilket skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av områden, kommuner och regioner, säger Ann-Kristin Belkert, projektledare för projektet i en intervju för Smart Built Environment.

Film om resultaten från projektet

Projektet har tagit fram en film som sammanfattar resultaten från projektet som du kan ta del av här under. Vill du veta mer om projektet så kan du se en längre presentation i ett inspelat webbinarium från maj 2022.
 

 
Läs hela projektrapporten på Smart Built Environments webbplats
.