Sök finansiering för projekt inom digitalt samhällsbyggande

Nu öppnar innovationsprogrammet Smart Built Environment en ny utlysning för digitalt samhällsbyggande i praktiken. I utlysningen kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 40 miljoner kronor. Till det kommer krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Flera av Smart Built Environments tidigare beviljade projekt berör geodata.

I år uppmuntrar man ansökningar med speciellt fokus på:

  • industriella processer,
  • effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller,
  • internationellt perspektiv,
  • samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv.

Läs mer om vem som kan söka pengar och vad du kan söka för på Smart Built Environments webbplats

Utlysningen öppnar den 11 november och är öppen till den 2 februari 2023. Smart Built Environment arrangerar också ett webbinarium den 9 november där du kan ställa frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet. 

Om Smart Built Environment

Smart Built Environmen är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.  Läs mer på smartbuilt.se