Innovationsprogrammet Smart Built Environment har beviljats en tredje programperiod

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har beviljats en tredje programperiod. Det innebär att programmet fortsätter sitt arbete i minst tre år till.

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Smart Built Environment arbetar med digitaliseringens möjligheter för att nå en hållbar samhällsbyggnad och samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Geoforum Sverige medverkar bland annat i Smart Built Environments satsning på AI genom att vi driver delprojektet AI Arena tillsammans med BIM Alliance och Future Position X. 

Efter en omfattande utvärdering stod det klart i juni 2022 att Smart Built Environment beviljats fortsatt finansiering. Alla fem strategiska innovationsprogram som genomgått sexårsutvärderingen beviljats att fortsätta. De fem programmen är Drive Sweden, InfraSweden2030, Medtech4Health, RE:Source och Smart Built Environment.

 Vi är glada och stolta över de höga betyg som vi fått i myndigheternas utvärdering. Vi ser nu fram emot att utveckla verksamheten under de kommande tre åren. Våra prioriterade områden att arbeta vidare med är bland annat jämställdhet, internationalisering och implementering. Vi utvecklar också programmets effektlogik som en ingång till den nya programperioden, säger Kristina Gabrielii, programchef.

Läs mer om Smart Built Environment och utvärderingen