Kartdagarna 2023 - Call for papers

Kartografiska sällskapet arrangerar även 2023 sin stora konferens Kartdagarna. Nu söker de förslag på föredrag. I år välkomnar de bidrag inom inom geodataområdet och därtill intilliggande ämnesområden.

Läs mer och skicka in ditt bidrag senast den 31 oktober på kartdagar2023.se