Sök finansiering till din innovationsidé

Smart Built Environment har öppnat en utlysning där företag och kommuner kan söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet.

I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten. Den som vill vässa sin idé inför ansökan kan få hjälp av erfarna coacher.

I utlysningen kan man söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Utlysningen är öppen till den 4 oktober 2022.

Läs mer