”Om vi inte gör fel är vi inte modiga nog”

Region Gotlands ambitiösa projekt för en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess, DiSa, gick i mål i december 2021. Projektledare Nathalie Ahlstedt Mantel berättar i en intervju om resultaten av projektet, vad de lärt sig på vägen, och om vikten av att våga göra fel.

Region Gotlands projekt DiSa har under fyra år arbetat med att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess på Gotland som förbättrar för boende, besökare och företagare. Vi ställde några frågor till en av projektledarna, Nathalie Ahlstedt Mantel, om resultaten av projektet och vilka tips och lärdomar de kan dela med sig av.
 

Vilket är det viktigaste, eller mest intressanta, resultatet som projektet har kommit fram till?

– Vi byggde en digital samhällsbyggnadsprocess, som börjar med digital registrering av ärendet, och som slutar i digitala brev till våra användare och e-arkiverade handlingar. Hela tiden har användarnytta och kvalitet varit i fokus, och tack vare engagerade projektmedarbetare utvecklades DiSa hela tiden för att skapa mer värde för våra boende, besökare och företag på Gotland.
 

Vilka tips och lärdomar kan ni dela med er av till andra kommuner?

– Att våga göra fel! Under hela projekttiden har projektgruppen delat och firat misstag. Om vi inte gör fel är vi inte modiga nog. I offentlig sektor finns ibland en rädsla och oro för att inte göra helt rätt. Genom att i stället våga göra fel och lära oss, blev både projektgruppen mer sammansvetsad, trygg och effektiv, samtidigt som vi tog nya vägar som visade oss oväntade lösningar på svåra och komplexa problem. Ett tips är att öva på att säga: Vilken tur att jag gjorde fel, nu fick jag öva på det!

– Vi hade också i projektet många väldigt fina samarbetspartners både i det lokala näringslivet, akademin och hos andra myndigheter och offentliga aktörer. De gav ovärderlig input till projektets arbete. Så våga sträcka ut och kontakta samarbetspartners i olika delar av samhället runtomkring er! Som kommun och region finns vi till för våra användare.
 

Projektets mål sammanfattades i ett ord – enklare. Nådde ni målet om att göra det enklare?

– Ja. Genom DiSa kan våra användare interagera med samhällsbyggnadsprocessen när och hur det passar dem, bland annat genom att ansöka digitalt om bygglov, eller att delta på digitala samråd via interaktiva kartor. Ledtiderna i processen blev kortare, och kundnöjdheten ökade i servicemätningen. Samtidigt fick många kollegor utvecklas i nya roller, lära sig nytt och samarbeta med nya kollegor. Sammantaget hade och har DiSa många fördelar för både externa och interna användare i Gotlands samhällsbyggnadsprocess.

Om projekt DiSa

Region Gotlands projekt DiSa, Digital samhällsbyggnad, pågick mellan 2018-2021. Projektet arbetade för att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess på Gotland som förbättrar för boende, besökare och företagare. Projektet organiserades i åtta delprojekt som fokuserade på olika delar, till exempel digitala detaljplaner, digitala översiktsplaner, förbättrade fastighetsgränser och 3D-visualisering. Projektet genomfördes med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1. Projektledare var Märta Syrén och Nathalie Mantel.

gotland.se/disa finns ett gediget material från projektet samlat. Här hittar du slutrapporter, information från de olika delprojekten, filmer och intervjuer med mera.


Jobbar ni med något intressant projekt i er verksamhet? Har ni erfarenheter och lärdomar ni vill dela med er av i föreningens nätverk? Tipsa oss gärna! Mejla Linn Norén, kommunikationsansvarig.