Ny vägledning om genomförandet i planbeskrivningen

Sedan årsskiftet är Boverkets föreskrifter om detaljplan och föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning obligatoriskt att använda för nya planer. Nu har Boverkets vägledning fyllts på med fler delar om genomförandeförandefrågor. Boverket har även öppnat en telefontid då det finns möjlighet att ställa frågor om föreskrifterna.

Boverkets vägledning i deras kunskapsbank om plan- och bygglagen har fyllts på med nya avsnitt om genomförandefrågor. Här finns nu avsnitt om: organisatoriska åtgärder, tekniska åtgärder, ekonomiska åtgärder, fastighetsrättsliga åtgärder och prövning enligt annan lagstiftning.

Boverket har även öppnat en telefontid då det finns möjlighet att ställa frågor till Boverkets experter om föreskrifterna och hur de ska tillämpas. Telefonen är öppen på torsdagar mellan kl 8.00-9.00 på telefonnummer 0455-35 30 00.

Läs mer på Boverkets webbplats