Boverket slutrapporterar digitaliseringsuppdrag

I mitten av december slutrapporterade Boverket sitt digitaliseringsuppdrag för 2021:  Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i digital miljö. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter.

Ämnesrapporterna har fyra olika teman:

  • Digital kommunikation i PBL
  • Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer
  • Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation
  • Översikts- och regionplaner i digital miljö

Boverket har även arbetat med två tekniska lösningar: Ändamålskatalogen och ett API för Boverkets register över behöriga. Tidigare i höst publicerade Boverket även en målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess i rapporten Vart är vi på väg?

Läs slutrapporten hos Boverket