40 miljoner till digitalt och hållbart samhällsbyggande

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har öppnat en ny utlysning för hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Projekten som söker ska genom digitalisering och industrialisering bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer och affärsmodeller som teknik.

 

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

– I utlysningen uppmuntrar vi ansökningar med speciellt fokus på industriella processer, effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller, internationellt perspektiv samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv. Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden och bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Det är möjligt att söka bidrag på mellan 500 000 och 4 miljoner kronor och projektlängden är 12–48 månader. Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Utlysningen öppnade den 11 november och sista ansökningsdag är den 8 februari 2022. Beslut om vilka projekt som får medel fattas i slutet av maj och projekten kan starta i augusti. 

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Utlysningswebbinarium i januari

Den 17 januari 2022 håller Smart Built Environment och innovationsprogrammet InfraSweden 2030 ett webbinarium om utlysningen. Där finns det möjlighet att få mer information och ställa frågor om utlysningen.
Anmäl dig till webbinariet här
Mer information om utlysningen hittar du på Smart Built Environments webbplats