Geoforum fyller 35 år

I över trettio år har Geoforum verkat för att sprida betydelsen av geodata i samhället, och varit en samlande kraft för en smart och hållbar samhällsutveckling med digitalisering som verktyg.  Allt började i oktober för 35 år sedan.

Föreningen föddes den 9 oktober 1986 som ett svar på ett växande behov av samverkan inom området landskapsinformation. Lantmäteriet med flera initierade ett arbete med att ta fram ett program för forskning och utveckling och föreslog att ett utvecklingsråd för samverkan på området skulle bildas. Det resulterade i att Utvecklingsrådet för Landskapsinformation, ULI, bildades i form av en ideell förening 1986. Vid starten var ambitionen främst att vara ett stöd åt forskning och utveckling, men föreningens inriktning vidgades tidigt till att verka för en effektiv användning av landskapsinformation i samhället.

Mötesplatser i fokus

Kansliet fanns i början på Lantmäteriet i Gävle och bestod av en kanslichef och kanslisekreterare. Styrelsen hade då, som nu, en bred representation från myndigheter, kommun, näringsliv och lärosäten. Tidigt stod det klart att föreningen hade en viktig uppgift i att stötta medlemmarna i införande och användning av geografisk informationsteknik och i att sprida betydelsen av geodata i samhället.

En som var med från början och byggde upp föreningen var Christina Wallström, kanslisekreterare mellan 1986 och 2000, idag ledningssamordnare på Lantmäteriet.

christina wallstrom 500px– Vi såg tidigt behovet av att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och för att nå ut med våra frågor. Vi arbetade också med att arrangera utbildningar, ta fram läromedel och rapporter. 1995 gav vi till exempel ut den första läroboken i GIS, Introduktion till GIS, säger Christina när hon berättar om hur de byggde upp föreningens verksamhet.

 

Med siktet ställt framåt

Mycket har såklart hänt, både i branschen och i föreningens verksamhet, sedan starten. Det som började som en ideell förening har utvecklats till att idag vara branschorganisationen för geodataområdet i Sverige. 2017 bytte föreningen namn till Geoforum Sverige för att bättre spegla verksamhetens inriktning. Idag är Geoforum en nationell intresseorganisation med bred förankring genom cirka 200 medlemmar som representerar både privat och offentlig sektor och akademi. Geoforum verkar för att öka insikten om betydelsen av geodata för en smart och hållbar samhällsutveckling. Vi bedriver påverkansarbete, arrangerar mötesplatser och sprider kunskap och information om branschen.

sofi almqvist 500px– Det arbete Geoforum gör är mer aktuellt än någonsin. Geodata och digitalisering är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle, och vi måste samverka för att komma framåt genom en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess och öppna geodata. Som nationell organisation med medlemmar från både offentlig och privat sektor har vi en viktig roll i att driva utvecklingen framåt. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum.