Nya projekt för digitalt samhällsbyggande i praktiken

Utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Build Environment ska öka takten i den digitala transformationen och 21 projekt ska bidra till digitalisering inom samhällsbyggandet. Nu är det klart vilka projekt som får medel i utlysningen.

Bland de 21 projekt som har fått medel för detta finns bland annat:

  • Genomförandestudie avseende digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling (Norrtälje kommun)
  • Hållbara kartan (Region Gotland)
  • AI-baserad kunskapsintegration för omställning av städer och samhällen till klimatneutralitet (Stockholms universitet
  • Virtuell testbädd för strategisk stads- och energiplanering genom integrerade digitala modeller (Uppsala universitet).

— Ansökningstrycket var högt och många projekt som sökte var av hög kvalitet. Därför har vi utökat utlysningens budget från cirka 30 miljoner till drygt 40 miljoner. Extra glädjande är att vi in så många ansökningar inom delen Innovationsidén som vi testade för första gången. Nästa omgång av Innovationsidén öppnar redan den 8 juni, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

 

Läs mer om alla projekt