Människor i stadsmiljö
Strategiskt program för att stärka Sveriges digitala förmåga

Vinnova, Post- och telestyrelsen, DIGG och Vetenskapsrådet har nu överlämnat en rapport till regeringen med förslag om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. De föreslår ett strategiskt program som ska stärka Sveriges digitala förmåga för ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot år 2030. 

Det nationella programmet bör enligt förslaget ha fyra delprogram med olika huvudfokus och med olika typer av insatser som omfattar såväl privat som offentlig verksamhet:

  • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet.
  • Avancerad digitalisering.
  • Digital infrastruktur och data.
  • Digital kompetens och mognad.

— Det strategiska programmet är en kraftfull insats för att Sverige ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter fullt ut på ett inkluderande och hållbart sätt. Nu står vi redo att sätta igång tillsammans med aktörer från hela samhället, säger Darja Isaksson, generaldirektör vid Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som samordnar regeringsuppdraget. 

 

Läs mer här