Kvinna som tänker geodata, digitalisering, maskininlärning och artificiell intelligens
AI Arena byggs upp inom Smart Built Environment

Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X ska i samverkan etablera och utveckla en behovsdriven AI Arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. Det står klart efter att Smart Built Environments stora strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet fått finansiering för sin genomförandefas. Ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet är vinster som Geoforums medlemmar och samhällsbyggnadssektorn i stort kan få genom användning av AI och maskininlärning. Med AI Arena vill föreningarna höja kunskapen, skapa och stärka samarbeten och inspirera till tillämpning.

Samhällsbyggnadssektorn har mycket att vinna på att jobba mer med artificiell intelligens (AI). Potentialen finns inom ökad effektivitet, högre kvalitet, hållbarhet och säkerhet, minskade kostnader samt spårning. Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments strategiska projekt Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är en stor satsning som engagerar sektorns aktörer i att kunna dra nytta av AI utifrån både samhälls- och affärsperspektiv. Nu har Formas beviljat medel till projektets genomförandefas. En del i satsningen är delprojektet AI-arenan som leds och utvecklas av Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X (FPX) i samverkan. 

Sofi Almqvist vd Geoforum Sverige– Det är mycket glädjande att projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet nu fått finansiering till sin genomförandefas. Det innebär att vi tillsammans med föreningarna BIM Alliance och Future Position X kan börja driva AI-arenan som är en öppen mötes- och kunskapsplattform för acceleration av AI-tillämpningar. Artificiell intelligens tillhandahåller stora möjligheter att stärka verksamheter i samhällsbyggnadssektorn och det vill vi så klart bidra till genom att jobba för att höja kunskapen, skapa och stärka samarbeten och inspirera till tillämpning och innovation inom AI. Att Geoforum Sverige deltar i detta projekt är mycket positivt för Geoforums medlemmar som kan hitta potential till utveckling och vinster i form av högre effektivitet, ökad kvalitet och hållbarhet samt resursbesparingar genom AI och maskininlärning, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Susanne Nellemann Ek BIM Alliance– Vår förmåga att dra nytta av AI och machine learning kommer att få stor betydelse för hur sektorn kan utnyttja digitaliseringens möjligheter i stort. Med arenan vill vi lyfta fram de goda exemplen för inspiration och lärande och sänka trösklarna för implementering av AI, säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

Ökad kunskap inom AI och goda exempel

AI-arenan kommer att vara en öppen mötes- och kunskapsplattform för alla aktörer inom sektorn. Syftet med arenan är att accelerera kunskap kring vad AI innebär, sprida goda exempel på tillämpningsområden för AI, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte, bygga nätverk inom området och börja testa. Genom Geoforums, BIM Alliance och FPXs samlade kompetenser och nätverk kommer parterna tillsammans att bygga upp en långsiktig, hållbar och behovsdriven arena.

Henrik Dahl, vd FPX

– Nu startar vi och detta ska bli så spännande. FPX kommer att kunna bidra med kunskap, exempel och förslag på hur man kan använda sig av AI och när man också inte kan eller ska använda sig av just AI, utan av mer allmän digitalisering. AI-arenan är något FPX ser fram emot att få bygga med Geoforum Sverige och BIM Alliance för att skapa värde för samhällsbyggandet, och nya affärsmöjligheter för företag och organisationer. Vi som driver AI-arenan ser redan nu flera olika spännande företag och kompetenser som vi vill samverka med i detta arbete. FPX arbetar med Smarta, Hållbara, Livskraftiga städer och samhällen genom digitalisering. Vad kan då vara mer rätt än att delta och ansvara för att bygga en AI-arena i samverkan, säger Henrik Dahl, vd FPX.

De andra två delprojekten inom Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är två utmaningsdrivna användarfall som samlar ett ekosystem av aktörer för att gemensamt utveckla AI-lösningar som möter behovet av att demonstrera nyttan med AI inom sektorn. Resultat och information från användarfallen kommer bland annat att kommuniceras genom AI-arenan.

Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet har fått finansiering till och med mars 2023. AI-arenan, som är ett delprojekt inom AI-kraftsamlingen, är kopplad till Smart Built Environments temaområde Innovationer och nya tillämpningar.