nybyggda bostäder vid vattnet
Digitalt lärande om smartare samhällsbyggnadsprocess

Ett viktigt steg i regeringens satsning på att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är att detaljplaner, som påbörjas från 1 januari 2022, ska upprättas digitalt och kunna tillgängliggöras nationellt. Inför den omställningen erbjuder Lantmäteriet nya korta webbutbildningar som främst riktar sig till kommunala handläggare och mellanchefer inom samhällsbyggnadsprocessen.

Webbutbildningarna tar ungefär 60 respektive 30 minuter att genomföra och kan göras enskilt eller i grupp. De ger en introduktion till vilka insatser Lantmäteriet rekommenderar kommunerna att göra och vilket material som är intressant att fördjupa sig i. Där finns också intressanta och inspirerande exempel från hur några kommuner har gjort i sin digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Utbildningen innehåller två moduler:

  1. En orientering i digital samhällsbyggnadsprocess
  2. En orientering i digital grundkarta.

Fler moduler kommer att publiceras framöver.

Till utbildningarna

Fortsättningsvis kan du också ta del av satsningen Våga vara digital. Här ges du information om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, till exempel målet med kompetenssatsningen och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, omvärldsbevakning samt den tekniska utvecklingen och vilka möjligheter den ger inom samhällsbyggnadsområdet.