Riksdagshuset
Riksdagen: Geodata ska vara tillgängliga för alla

Igår den 18 mars riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om geodata. Uppmaningen är att regeringen bör prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen.

Sofi Almqvist vd Geoforum Sverige– Det är mycket glädjande att riksdagen igår tog beslut om att rikta en uppmaning till regeringen att tillgängliggöra geodata för alla. Geoforum Sverige har bedrivit ett långt och enträget arbete med att lyfta denna fråga i olika forum och åskådliggöra potentialen som ett beslut om öppna geodata kan leda till. Öppna geodata är en förutsättning för innovation och digitalisering för hållbara smarta samhällen med invånarnas behov i fokus. Därför är detta beslut så viktigt och glädjande, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Tillkännagivandet kommer från förslag i motioner från den allmänna motionstiden år 2020. Riksdagen sa nej till övriga cirka 50 förslag i motioner inom området Fastighetsrätt. Civilutskottets förslag till beslut som riksdagen biföll var: "Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om tillgången till geodata. Avslag på övriga motioner." 

Motionsyrkanden inom Fastighetsrätt som avslogs handlar bland annat om arrende, tomträtt, andelstal i vägsamfälligheter, expropriationsersättning och översyn av Lantmäteriet. Civilutskottet hänvisade här bland annat till pågående arbete.

I en reservation i Civilutskottets betänkande föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkänna­givande till regeringen om geodata. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som reserverat sig.

Riksdagsdebatt om öppna geodata

I protokollet från riksdagsdebatten den 17 mars kan du läsa diskussionen om geodata, som fick stort utrymme. Socialdemokraterna har ingen avvikande uppfattning om samhällsnyttorna med öppna geodata men menar att det inte finns något behov av ett tillkännagivande till regeringen. Joakim Järrebring (S) hänvisar till Lantmäteriets pågående arbete och menar att frågan om kostnaden för att ta bort avgiftsfinansieringen måste hanteras inom ramen för en sammanhållen budgetprocess. 

Läs om riksdagsbeslutet här