Utveckling av nationella geodataplattformen med hjälp av systemleverantörer

I slutet av januari lanserades första versionen av den nationella geodataplattformen som ska ge tillgång till standardiserade data i en digital samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet har nu upphandlat tio leverantörer som ska hjälpa till att testa och utveckla funktioner och processer för tillgängliggörande av digitala detaljplaner och byggnadsinformation samt lösningar för att kunna hantera digitala planbeskrivningar i plattformen. 

Den nationella geodataplattformen är nu driftsatt för att kunna anslutas mot befintliga och nya system för leverans och konsumtion av digitala detaljplaner. Medverkan från systemleverantörer och andra aktörer för att stämma av och testa de specifikationer, ramverk och API:er med mera, som tas fram inom projektet, är helt avgörande för ett lyckat slutresultat. Under 2021 ska plattformen även kunna hantera digitala planbeskrivningar (som Boverket nu jobbar med) och byggnadsinformation.

Med anledning av detta har Lantmäteriet under hösten 2020 upphandlat konsulttimmar inom tre huvudområden:

  • Utveckling och test av funktioner och processer för leverans och tillgängliggörande av digitala detaljplaner
  • Tekniska lösningar för att realisera digitala planbeskrivningar
  • Diskussioner om omställningen från dagens system och processer för leverans av byggnadsinformation, till leveranser av utökad byggnadsinformation via den nationella plattformen.

Tio leverantörer har nu upphandlats med jämn fördelning mellan respektive huvudområde.

Mer information om nationella plattformen och framdriften kan du få på Lantmäteriets webbsända informationsmöte den 22 mars om projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer om den nationella geodataplattformen