Illustration förstoringsglas över byggnader
Riksrevisionen ska granska fastighetsbildningssystemet

Riksrevisionen förbereder nu en granskning av fastighetsbildningssystemet. Fastighetsbildningen har stor betydelse för bland annat byggandet av bostäder och förvaltning av vägar, anläggningar och fastigheter. Långa handläggningstider, svårförutsebar prissättning, kompetensbrist och oklar rollfördelning mellan stat och kommun är problem som uppmärksammats. Det Riksrevisionen nu kommer att granska är om systemet för fastighetsbildning är effektivt utformat.

Mer information om granskningen och datum för rapportsläpp kommer längre fram. 

Källa: riksrevisionen.se