Människor i grön stadsmiljö
Då hålls Arbeta smart inom planering och byggande 2021

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen samt hur långt vi har kommit i digitaliseringen arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2021. Planen är att genomföra mötesplatsen både digitalt och i Stockholm. Boka in datumen 20 september, 28 september, 4 oktober och 11 oktober!

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet inom planering, byggande och förvaltning. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och möjliggöra bättre underlag för att bygga hållbara städer och samhällen.

På Arbeta smart inom planering och byggande 2021 lyfter vi fram nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen samt hur långt vi har kommit i digitaliseringen.

Konferensen har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering och bygglov, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning samt ett obrutet digitalt informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Här tar du del av det mest aktuella och många praktikfall i framkant! Programmet rymmer såväl kunskapsöverföring och inspiration som chans att utbyta erfarenheter med andra deltagare. I år kommer det att finnas fler möjligheter till interaktion och möten – både fysiskt och digitalt.

Vi planerar att starta 2021 års konferens med en dag i Stockholm den 20 september. Därefter fortsätter programmet digitalt vid tre tillfällen.

20 september i Stockholm (preliminärt): Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess

28 september: Datadriven utveckling i tidiga skeden

4 oktober (eftermiddag): BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning

11 oktober (eftermiddag): Helt digitala informationsflöden mellan samhällsbyggnadsprocessens olika faser.

Vill du bidra?

Vill du medverka på konferensen och berätta hur ni jobbar i din kommun? Vill du vara med i programskapandet (i ett programråd) eller har du tips på talare som är väl värda att lyssna på? Kontakta projektledaren Lisa Samuelsson.

Mer information om konferensen kommer inom kort.