pecarFöretaget Pecar är en av de nyaste medlemmarna i ULI Geoforum. Pecar utvecklar det webbaserade planeringsverktyget E-Plan, för bland annat digitalisering av kontrollplaner och egenkontroller. Här presenterar de företaget och verktyget, bland annat med en film.

Läs mer

geomaticGeomatic är en rykande färsk medlem i ULI Geoforum. De är specialiserade på geodemografisk segmentering och löser komplexa uppgifter kring integration av marknadsdata. De använder egenutvecklade produkter, vilket ger möjlighet att skräddarsy lösningar efter kundens behov.

Läs mer

geo info byranVi hälsar det nybildade företaget Geografiska Informationsbyrån välkommen som medlem i ULI Geoforum! Geografiska Informationsbyrån arbetar med geografisk information för hållbar utveckling. Företaget består av Sara Wiman – lantmätare, Greger Lindeberg – geolog, och Tobias Edman – biolog. Alla med mångårig erfarenhet av miljörelaterade geografiska analyser, både i Sverige och utomlands.

Läs mer

bonacordiVi är mycket glada att få hälsa BonaCordi AB välkommen som ny medlem i ULI Geoforum. Företaget erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad samt arbetsmiljö och mental hälsa. VD är Elisabeth Argus med mångårig erfarenhet av lantmäteri och stadsbyggnad, närmast som stadsingenjör på Stockholms stads stadsbyggnadskontor. På BonaCordi samarbetar hon med Sverker Annersand, överläkare och specialist i psykiatri.

Här hittar du ULI Geoforums alla medlemmar.