SamGIS Västernorrland är nya medlemmar i Geoforum Sverige

SamGIS Västernorrland är en intresseförening inom geografisk information i Västernorrland. Vi hälsar dem varmt välkomna som medlemmar i Geoforum Sverige. 

SamGIS Västernorrland är en intresseförening och ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom GIS och geografisk information. Föreningen anordnar aktiviteter som medlemsmöten, studiebesök, seminarier och workshops cirka två tillfällen per år. Medlemmarna är kommuner, företag, myndigheter och privatpersoner och föreningen har i skrivande stund runt 20 medlemmar.

Så här säger Anna Kårén, ordförande i SamGIS Västernorrland och geodatasamordnare på Sundsvalls kommun, om varför de valt att gå med i Geoforum Sverige.

– Vi har beslutat att gå med för att kunna ta del av utbudet från Geoforum och för att vi som förening får möjlighet att delta och synas i Geoforums nätverk och till exempel finnas med på Geoforums hemsida.

Samverkan med regionala och lokala föreningar är viktigt för oss på Geoforum och vi är glada att hälsa SamGIS Västernorrland välkomna till nätverket!

Är din organisation ännu inte med i Geoforum? Läs mer om nyttan med att bli medlem här eller kontakta vår vd Sofi Almqvist för att veta mer.