Fastighetsloggen ny medlem i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna företaget Fastighetsloggen som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi ställde några frågor till Martin Tannefors, produktansvarig på Fastighetsloggen, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som händer hos dem.

 

Berätta, vad är Fastighetsloggen och hur arbetar ni med geodata?

Martin Tannerfors webb– Fastighetsloggen är en digital tjänst som fungerar som en servicebok för kommersiella fastigheter. Data och dokumentation kopplas till fastigheten i syfte att öka transparens och spårbarhet vid transaktioner och underlätta arbetet med hållbarhet och förvaltning.

– Vi arbetar aktivt med Lantmäteriet som leverantör av fastighetsdata och på senare tid som konsument av Nationella geodataplattformen. Användandet av geodata och GIS bidrar inte bara till ett enklare gränssnitt för användaren utan skapar också en områdesanalys som framhäver utmaningar och möjligheter med en fastighet.

Vad var det som gjorde att ni ville bli medlem i föreningen?

– Vi jobbar med, och är starkt beroende av, GIS och geodata. Både när det gäller tekniska lösningar, framsteg och standarder och kommuner och myndigheters arbete. Vi blir medlemmar för att komma ett steg närmare processen, kunna dela med oss av våra erfarenheter och ta del av organisationens samlade hjärnkraft.

– Vi vill gärna bolla erfarenheter och idéer med andra medlemmar, och kunna vara delaktiga i remissvar och påverkansarbete. Vi tror att vår erfarenhet och kunskap av att använda geodata och GIS som en SaaS,-tjänst (software as a service) kan bidra med en viktig infallsvinkel i Geoforums arbete.

Vilken fråga, eller vilket område, anser du är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med?

– Att stötta, men även utmana, de beslut som tas på statlig och kommunal nivå. Ett exempel är digitaliseringen av detaljplaner och hur vi kan påskynda historisk information och data.

Vi hälsar Fastighetsloggen varmt välkommen till Geoforum!

Är din organisation ännu inte med i Geoforum? Vi välkomnar självklart fler medlemmar. Läs mer här eller kontakta vår vd Sofi Almqvist för att veta mer.