Söderköpings kommun ny medlem i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna Söderköpings kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi pratade med Linda Gustafsson, GIS-samordnare i Söderköping, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som är på gång hos dem.

 

 Vad var det som gjorde att ni ville bli medlem i föreningen?

linda gustafsson soderkoping

– Söderköping är en liten kommun men med samma utmaningar som de stora kommunerna. För att vi ska komma framåt behöver vi ta hjälp av andra och där ser vi att Geoforum är en bra förening att vara med i. Geoforum driver frågor som vi ser är viktiga såsom uppbyggnad av en digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensutveckling. Vi hoppas att det breda nätverk och webbinarier med mera som vi får genom medlemskap i Geoforum ska driva vårt arbete med en digital samhällsbyggnadsprocess framåt. Förhoppningsvis kommer vi att kunna tillföra engagemang och kloka synpunkter in i föreningen.

Vilken fråga, eller vilket område, anser du är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med? Varför?

– Standardisering och samverkan är viktiga frågor för att komma framåt i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Det är också viktigt att påverka beslutsfattare, på alla nivåer, om nyttan av bra och tillgängliga geografiska data så att de ser till att det finns medel för att realisera det.

Vad är på gång hos er just nu?

– Söderköping har ett stort projekt framför sig – Ny förbifart E22. Även om det är Trafikverket som är ansvarig för själva förbifarten så kommer kommunen att påverkas. Nya anslutningar till E22 ska byggas, nya detaljplaner ska fram och en omvandling av nuvarande E22 ska ske från Europaväg till lokalgata. Alla dessa aktiviteter kräver bra geodata som är insamlat och lagrat på ett strukturerat sätt så att det kan nyttjas både vi planering och utförande och även i kommunikationen internt och externt till alla som är berörda av projektet.

Är din organisation ännu inte med i Geoforum? Vi välkomnar självklart fler medlemmar. Läs mer här eller kontakta vår vd Sofi Almqvist för att veta mer.