Dagvatten
Nya medlemmen VA Syd satsar på strategisk användning av geodata

Vi är glada att välkomna VA Syd som ny medlem i Geoforum Sverige. VA Syd är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer och satsar stort på hållbar avloppsrening och miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vi pratade med Therese Jönsson, som är GIS-samordnare på VA Syd, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som är på gång hos dem.

 

Vad var det som gjorde att ni ville bli medlem i föreningen?

– VA Syd finns till för att driva på miljösmarta lösningar i samhällsbyggandet och arbetar utifrån en helhetssyn där vi samlar spetskompetens. Vi satsar på modiga idéer när vi utvecklar och vårdar våra VA-system och vår avfallshantering och letar, tillsammans med omvärlden, nya lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Therese Jönsson vasyd webbGeoforums vision och aktuella fokusområde stämmer väldigt väl med VA Syds satsning inom området och vi tror att vi har mycket att inspireras av och lära från varandra. Som medlem i Geoforum vill vi, både som organisation och medarbetare, ta del av omvärldsbevakning, intressanta forum, nätverk och webinar. 

Vad hoppas ni kunna tillföra som medlem?

– Vi hoppas kunna bidra med expertkompetens kring dricksvattenförsörjning, avloppshantering, dagvatten och skyfall samt avfallsperspektiven i samhällsbyggnadsprocessen både brett och i specifika projekt eller satsningar. Vi gör flera tidiga pocs, proof of concepts, med nya tekniker och verktyg och våra erfarenheter kring det är säkerligen intressanta för andra VA-verksamheter i landet. 

Vilken fråga, eller vilket område, anser du är viktigast att Geoforum arbetar med? 

– Den digitala samhällsbyggnadsprocessen är ett hett område där vi ställs inför utmaningar med att tillgängliggöra data för infrastrukturprojekt och strategisk samhällsbyggnadsplanering utan att riskera informationssäkerheten. Även arbetet med smarta hållbara samhällen är högst intressant, och att belysa värdet av och med geodata. Det finns en mognadsresa att göra för alla led i vår organisation för att förflytta användandet av geodata från ad-hoc lösningar till mer strategiskt optimerad användning. 

Vad är på gång hos er just nu, kopplat till geodata?

– Under 2021 har vi framförallt arbetat med olika typer av ärendehantering kopplad till geodata inom organisationen. Bland annat har vi skapat lösningar för felanmälan och besiktning av VA-anläggningen. Under nästa år fortsätter arbetet med olika typer av ärendehantering, att bygga verktyg som stöttar digitalisering av verksamhetens processer och att integrera system. Vi arbetar mycket med förändringsledning, att utmana organisationen och att utbilda våra beställare i alla de möjligheter som strategisk användning av geodata erbjuder. Vi har under de senaste åren växlat upp utvecklingen relaterad till geodata och kommer under kommande år att satsa ännu mer inom området.

Vi hälsar VA Syd och Therese Jönsson med kollegor varmt välkomna till Geoforum Sverige!

Är din organisation ännu inte med i Geoforum? Vi välkomnar självklart fler medlemmar. Läs mer här eller kontakta vår vd Sofi Almqvist för att veta mer.