Kartor med järnvägar i Västra Götalandsregionen och shopping i Kungälv.
Nya medlemmen Linnarc ökar förståelsen för staden genom GIS

Vi är mycket glada att det nya företaget Linnarc har valt att bli medlem i Geoforum Sverige. Linnarc är en konsultbyrå som tillhandahåller kunskapstjänster inom arkitektur och samhällsbyggnad. Genom analyser, omvärldsbevakningar och strategiska kartläggningar vill företaget hjälpa kunder att bättre förstå staden de verkar i – dess bakgrund, nuläge och riktning mot framtiden. Vi ställde några frågor till arkitekt SAR/MSA Erik Linn som driver Linnarc.

Vad fick dig att vilja ansluta företaget till föreningen och vad hoppas du att medlemskapet ska ge?

erik linn, linnarc– Jag befinner mig i uppstartsfasen av en egen konsultverksamhet, som siktar mot att bistå aktörer inom arkitektur- och samhällsbyggnadsbranschen med information, analys och omvärldsspaningar. Ett av verktygen kommer att vara GIS och olika typer av analytiska kartmaterial. I sökande bland frågor om öppen data så har jag stött på Geoforums information och diskussioner på detta tema. Som en liten aktör finner jag det naturligt att söka samarbeten och forum där frågeställningar och lösningar på dessa ventileras. I detta inledande skede handlar det för min del mycket om att hitta vägar framåt, och rent konkret att få tillgång till data att bygga tidiga undersökningar och illustrationer på. Över tid så ser jag det som naturligt och eftersträvansvärt att bidra med den kunskap och de metoder jag samlar på mig, och bedriva idéutbyte med en större community, säger Erik Linn, arkitekt SAR/MSA och ägare av Linnarc.

Vilken fråga eller vilket område tycker du är viktigast för Geoforum att jobba med och varför?

– I nuläget ligger frågan om tillgängliggörande av geodata mig varmt om hjärtat, och att motivera och underlätta för exempelvis kommuner att publicera data på ett likvärdigt sätt.

Vad hoppas du att Linnarc kan tillföra som medlem i Geoforum Sverige?

– GIS är ett relativt nytt område för mig, så jag träder in ett sådant här sammanhang med stor respekt för den kunskap som finns samlad. Med det sagt så har jag medverkat till att införa GIS på ett av landets ledande arkitektföretag, och hunnit vinna anbud och utfört uppdrag med redskapet. Jag tar mig an geografisk information med arkitektens kompetens som grund, med ett intresse för att kunna kommunicera komplicerade frågeställningar inom stadsplanering med tydlig grafik. Jag hoppas kunna medverka till att utveckla sätten att använda och synliggöra data från olika källor, liksom att kunna använda geodata och GIS för att överbrygga klyftor mellan olika yrkesgrupper och intressen inom branschen. Och att kunna öka allmänhetens tillgänglighet till stadsutvecklingen, avslutar Erik Linn.

Vi hälsar Linnarc varmt välkommen till föreningen!

Här hittar du alla medlemmar i Geoforum Sverige 

Är din organisation ännu inte medlem i föreningen, läs mer om medlemsnyttan och kontakta gärna Geoforum Sveriges vd Sofi Almqvist.