Flygbild över Östhammar
Nya medlemmen Östhammar vill prata GIS med andra kommuner

Östhammars kommun är ny medlem i Geoforum Sverige. Vi är mycket glada att en till kommun förstärker nätverket. Här svarar GIS-samordnaren Birgitta Bergström på några frågor om vilken nytta de ser av medlemskapet och hur de jobbar för en digital samhällsbyggnadsprocess. 

Vad fick er att vilja bli medlem i föreningen och vad hoppas ni få ut av medlemskapet?

– Östhammars kommun har börjat få lite fart på GIS-användandet och är inne i ett skede där vi behöver lära oss mer och få höra hur andra löser samma typ av behov som vi har, och då tycker vi att Geoforum är en bra väg att gå.

Vilken fråga eller vilket område anser du är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med och varför?

– För oss är det alltid viktigast att kunna leverera korrekta svar till kommunmedlemmarna, så det som intresserar oss mest är det som kretsar runt den lilla kommunens arbete för att skapa korta ledtider och snabb service, där har ju GIS en stor betydelse i många ärenden.

Vad jobbar din avdelning med nu kopplat till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

– GIS tillhör Planenheten inom Östhammars kommun, och första steget mot en mer digitaliserad process är att planenheten jobbar med att förenkla och kvalitetssäkra arbetet med den interna kartan för alla kartanvändare i kommunen. Parallellt jobbar byggenheten med digitalisering av vissa delar av byggprocessen. Kommunen använder också allt oftare GIS-underlag i många former av projektplanering, ärendehandläggning och krishantering, säger Birgitta Bergström, GIS-samordnare, Östhammars kommun.

Birgitta Bergstrom GIS-samordnare Östhammars kommun

GIS-samordnaren Birgitta Bergström från hemmakontoret.

 

Här hittar du alla medlemmar i Geoforum Sverige 

Är din organisation ännu inte medlem i föreningen, läs mer om medlemsnyttan och kontakta gärna Geoforum Sveriges vd Sofi Almqvist.