Andreas Huss, projektledare på RISE
Nya medlemmen RISE vill samarbeta för digitalisering i tidiga skeden

Vi har nu det stora nöjet att presentera RISE som ny medlem i Geoforum Sverige. RISE är ett forskningsinstitut som samlar en stor bredd av forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer samt 2800 medarbetare. Vi ställde några frågor till Andreas Huss som är projektledare på RISE. Han ser Geoforum som ett naturligt forum för diskussion om digital samhällbyggnadsprocess. 

Vad fick RISE att vilja bli medlem i föreningen och vad hoppas ni få ut av ert medlemskap?

– Geoforum är en naturlig plats för diskussion kring digitaliserad samhällbyggnadsprocess. Vi vill lyssna på andras erfarenheter och bidra med våra egna samt hitta samarbeten.

Vilken fråga/vilket område tycker du är viktigast för Geoforum att jobba med och varför?

– Hur vi kan samarbeta bättre i tidiga skeden, med digitala metoder och data, där ramarna för utvecklingen sätts under lång tid. Det vill säga, om vi vill arbeta hållbart så måste vi bli mycket bättre på att planera samhället redan i tidiga skeden. Digital teknik och data kan hjälpa oss att skapa hållbara hävstänger i processen.

Vad hoppas ni kunna tillföra som medlem i Geoforum Sverige?

– RISE är ett stort forskningsinstitut med både djup spetskompetens och brett systemtänk. Vi kan hjälpa samhället att tänka nytt, innovativt och hållbart. Som forskningspartner arbetar vi tillsammans med de olika aktörerna i samhällsbyggandet. I Geoforum vill vi berätta om vad vi kan samt hitta projekt att undersöka.

Vilka projekt jobbar ni med nu, som har särskilt stor koppling till geodataområdet?

– Det skulle jag säga är:

 

Varmt välkommen till Geoforums nätverk, säger vi till Andreas och RISE! 

Här kan du läsa mer om RISE.

Är din organisation ännu inte medlem i föreningen, läs mer om medlemsnyttan och kontakta gärna Geoforum Sveriges vd Sofi Almqvist.