Skärmdump Sveriges dataportal community
DIGG har lanserat ett forum om öppna data och API

DIGG, som ansvarar för Sveriges dataportal, har nu lanserat ett community för alla som är intresserade av, eller vill lära sig mer om, data och API:er. Målet är att främja öppen och datadriven innovation genom att erbjuda ett forum för samverkan, dialog och kunskapsutbyte på dataportal.se. Varför inte vara med och dela era goda exempel på hur ni använt eller delar öppna data!

Sveriges dataportal samordnar och tillgängliggör data och API:er som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Det är en nationell resurs som bidrar till samhällets, näringslivets och den offentliga sektorns utveckling. 

Forumet om öppna data och API finns på community.dataportal.se.

Läs mer om forumet