Pilar som pekar framåt och uppåt
Nya vägledningar för öppna data

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) lanserar nu en webbsida med stöd till offentlig förvaltning för att publicera öppna och delade data. Bland annat finns nu två nya guider – en uppdaterad vägledning för att tillgängliggöra information och en vägledning för strategiska beslut och åtgärder.

Här finns vägledningarna.

Vägledningarna är en del av DIGG:s uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data och bedriva öppen och datadriven innovation.

Läs mer på digg.se