Ettor och nollor i bakgrunden av ett hänglås
Geoforums svar på Öppna data-utredningens remiss

Geoforum Sverige har skickat in synpunkter på Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Geoforum har under flera år arbetat med frågan om öppna geodata; vi har initierat studier, skrivit debattartiklar samt genomfört seminarier och konferenser. Förslaget till den nya öppna data-lagen kommer att möjliggöra mer öppna data i Sverige framöver. Geoforum Sverige ser positivt på förslaget men kompletterar med ytterligare kommentarer.

pdfLäs Geoforums remissvar

Här hittar du delbetänkandet från utredningen