Workshop för framtiden – Jönköping

Från 29 Augusti, 2019 till 29 Augusti, 2019
Arrangör: Lantmäteriet

Lantmäteriet genomför workshoppar för att möta Sveriges kommuners efterfrågan på kompetensutveckling inom digitalisering. Delta den 29 augusti i Jönköping eller 10 september i Stockholm.