Intressentgrupp kommuner och BIM. Tema: Kravställning

Från 16 Maj, 2024 12:00 till 16 Maj, 2024 13:00
Kategorier: Webbinarium

Välkommen på intressengruppsmöte för att utforska och diskutera de senaste framstegen inom BIM med fokus på kravställning för kommuner.

Under mötet presenteras det nya uppdraget som Boverket har fått i samarbete med Lantmäteriet: IFC till NGP samt resultatet av den färska rapporten, om att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende BIM för byggnader, från Boverket till regeringen.

Se program och anmäl dig här

Intressentgruppen är skapad på initiativ av kommuner, för kommuner och arrangeras av Geoforum Sverige och BIM Alliance. Fokus ligger på att diskutera och dela kunskap, erfarenhet och insikter om BIM för att stödja utvecklingen av digitala processer inom svenska kommuner. Ordförande för intressentgruppen är Ramyar Hamarashid, BIM-utvecklare på Örebro kommun.