Almedalen 2024: För ett säkert och hållbart Sverige – hur tar vi vara på möjligheterna med digitaliseringen?

Från 26 Juni, 2024 10:15 till 26 Juni, 2024 11:00

I år arrangerar Geoforum ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. Öppet för alla, varmt välkomna!

När: 26 juni, kl.10.15-11.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Campus Gotland, sal B23 

Vårt samhälle står idag inför stora utmaningar, inte minst när det gäller hållbarhet och säkerhet. Digitaliseringen skapar möjligheter att möta utmaningarna vi står inför. Här är geografisk data, geodata, en nyckelfaktor. Hur tar vi tillvara möjligheterna digitalisering med geodata ger? Var står vi idag och vad behöver vi? Hur säkerställer vi att vi har den data vi behöver för att dra nytta av AI och ny teknik? Hur säkrar vi att vi har den kompetens som krävs? Det är några frågor vi kommer att samtala om på vårt seminarium i Almedalen. Mer information om medverkande kommer!
Läs mer i Almedalens officiella program