Workshop för framtiden – Stockholm

Från September 10, 2019 till September 10, 2019
Arrangör: Lantmäteriet

Lantmäteriet genomför workshoppar för att möta Sveriges kommuners efterfrågan på kompetensutveckling inom digitalisering. Delta den 29 augusti i Jönköping eller 10 september i Stockholm.