Medlemsavgifter

Geoforum Sverige är en förening för organisationer. Medlemmar finns inom kategorierna:

  • Företag (inklusive kommunala och statliga bolag)
  • Kommuner
  • Statliga myndigheter
  • Lärosäten och FoU-institutioner
  • Föreningar

Avgifter för medlemskapet varierar beroende på organisationstyp och storlek. Medlemsavgifterna beslutades att lämnas oförändrade för 2024 på årsmötet 2023.

Årsavgifter 2024

Företag samt kommunala och statliga bolag med:
1 anställd: 3 000 kr
2–10 anställda: 5 800 kr
11–100 anställda: 13 100 kr
>100 anställda: 23 400 kr

Kommuner med
<25 000 invånare: 5 100 kr
25 000–75 000 invånare: 9 300 kr
75 000–150 000 invånare: 10 600 kr
>150 000 invånare: 22 500 kr

Statliga myndigheter: 29 600 kr

Regioner: 18 000 kr

Lärosäten och FoU-institutioner: 12 400 kr

Föreningar: 700 kr

Avgiften gäller per kalenderår.

Utträde måste meddelas Geoforum Sverige via e-post senast den 30 november året innan utträdet ska ske. Detta är infört i föreningens stadgar för att ge ekonomisk framförhållning.

Om serviceavgift och medlemsavgift

Avgiften för medlemskap i Geoforum är uppdelad i en serviceavgift, som varierar beroende på organisationsstorlek, och en medlemsavgift på 550 kr. Serviceavgiften är momsbelagd.

Medlemsavgiften går till föreningen Geoforum Sverige för att finansiera dess arbete med att styra och utveckla verksamheten strategiskt i dialog med medlemmarna och genom samarbete med andra organisationer. Medlemsavgiften är inte momsbelagd.

Serviceavgiften går till Geoforums helägda servicebolag Geoforum Sverige Service AB för att bedriva verksamhet och nå uppsatta mål på uppdrag av Geoforum Sverige. Det innebär kanslifunktioner för att praktiskt kunna genomföra föreningens aktiviteter som påverkansarbete, omvärldsbevakning och kommunikation, arrangemang av konferenser, webbinarier och andra mötesplatser.