Medlemsavgifter

Geoforum Sverige är en förening för organisationer. Medlemmar finns inom kategorierna:

  • Företag (inklusive kommunala och statliga bolag)
  • Kommuner
  • Statliga myndigheter
  • Lärosäten och FoU-institutioner
  • Föreningar

Avgifter för medlemskapet varierar beroende på organisationstyp och storlek. Medlemsavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Medlemsavgifterna beslutades att höjas med indexreglering för år 2023.

Årsavgifter 2022

Företag samt kommunala och statliga bolag med:
1 anställd: 2 900 kr
2–10 anställda: 5 600 kr
11–100 anställda: 12 600 kr
>100 anställda: 22 500 kr

Kommuner med
<25 000 invånare: 4 900 kr
25 000–75 000 invånare: 8 900 kr
75 000–150 000 invånare: 10 200 kr
>150 000 invånare: 21 600 kr

Statliga myndigheter: 28 500 kr

Regioner: 17 350 kr

Lärosäten och FoU-institutioner: 11 900 kr

Föreningar: 670 kr

Avgiften gäller per kalenderår.

Utträde måste meddelas Geoforum Sverige via e-post senast den 30 november året innan utträdet ska ske. Detta är infört i föreningens stadgar för att ge ekonomisk framförhållning.

Om serviceavgift och medlemsavgift

Avgiften för medlemskap i Geoforum är uppdelad i en serviceavgift, som varierar beroende på organisationsstorlek, och en medlemsavgift på 550 kr. Serviceavgiften är momsbelagd.

Medlemsavgiften går till föreningen Geoforum Sverige för att finansiera dess arbete med att styra och utveckla verksamheten strategiskt i dialog med medlemmarna och genom samarbete med andra organisationer. Medlemsavgiften är inte momsbelagd.

Serviceavgiften går till Geoforums helägda servicebolag Geoforum Sverige Service AB för att bedriva verksamhet och nå uppsatta mål på uppdrag av Geoforum Sverige. Det innebär kanslifunktioner för att praktiskt kunna genomföra föreningens aktiviteter som påverkansarbete, omvärldsbevakning och kommunikation, arrangemang av konferenser, webbinarier och andra mötesplatser.