Latitud, longitud, höjd och djup

uli_utb_latitudbok_litenEn bok om referenssystem och kartprojektioner inom geodesi, hydrografi och navigation.

Författare: Martin Ekman
Utgiven av: Kartografiska Sällskapet, 2002
Säljs av Geoforum
Sidor: 138
ISBN 91-631-3170-6
Pris: 184 kr exkl moms (fraktkostnad tillkommer)

Referenssystem och kartprojketioner inom geodesi, hydrografi och navigation

Kartografiska Sällskapet har givit ut en lärobok om referenssystem och kartprojektioner inom geodesi, hydrografi och navigation.

Var är jag?

Den här boken handlar egentligen om hur man noggrant och entydigt besvarar frågan: "Var är jag?" Boken är tänkt att kunna läsas av såväl studenter som yrkesarbetande inom olika geovetenskaper och högre navigation. Syftet med boken är främst att förklara begrepp och sammanhang, och att förmedla förståelse av alla de besynnerliga fenomen som mer eller mindre oväntat dyker upp när man skall handskas med noggranna latituder, longituder, höjder och djup.

Perspektiv

Martin har valt att anlägga en del perspektiv som i dessa sammanhang kanske är mindre vanliga. För det första kännetecknas boken av ett kombinerat historiskt-modernt perspektiv, av att mycket av det vi gör idag bygger på människors upptäckter under tidigare århundraden, i vissa fall årtusenden. För det andra kännetecknas boken av ett kombinerat nordiskt-globalt perspektiv, av hur man hanterat grundläggande referenssystem inom Norden och av Nordens speciella roll i den internationella forskningen. För det tredje kännetecknas boken av ett kombinerat land-hav-perspektiv, av frågor med anknytning till både topografiska kartor och sjökort.

Vidga vyerna

Ett speciellt inslag i boken är de avsnitt som avslutar de olika kapitlen, "utblickarna" (+ en "inblick"). Dessa är avsedda att, med respektive kapitel som bakgrund, vidga vyerna.
– Det beredde mig ett nöje att skriva dem. Jag hoppas att läsaren också finner ett nöje i att läsa dem, säger Martin Ekman, författare av boken.

Beställ boken via e-post.

smart stad natverk visualisering 600x400

Följ oss

linkedin logo 70