Webbinarium: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018

Från April 01, 2019 till April 04, 2019
Kategorier: Webbinarium

Arrangör: Lantmäteriet

Det börja bli dags för slutrapportering i flertalet av de aktiviteter som pågått i Geodatarådets handlingsplan för 2018. Under v 14 2019 bjuder Lantmäteriet in till slutredovisningar av respektive fokusområde. 

1 april, kl 13-15: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 – Fokusområde; Användarbehov och samhällsnytta

2 april, kl 13-15: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 – Fokusområde; Öppenhet och säkerhet

3 april, 14.30-16.30: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 – Fokusområde; Standardisering av grunddata

4 april, kl 13-15: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 – Fokusområde; Nationell samverkan i geodatainsamling

5 april, kl 13-15: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 – Fokusområde; Nationell plattform för geodataaccess

Du ansluter dig till webbsändningen via länkarna som finns i kalendern på geodata.se