InterCarto-InterGIS24, Conference on Geoinformation and Sustainable Development

Från Juli 24, 2018 till Juli 28, 2018

Arrangör: CODATA Germany

Webbplats: intercarto24.net