2nd International Workshop on Spatial Data Quality

Från Februari 06, 2018 till Februari 07, 2018

Arrangör: Eurogeographics tillsammans med EuroSDI, OGC, ISO och International Cartographic Association.

På workshoppen diskuteras bland annat hur geodatas kvalitet ska beskrivas för att användare ska ha möjlighet att identifiera lämplighet eller relevans av ett visst dataset. Ofta baseras val på kostnad och tillgänglighet snarare än kvalitet. Syftet är att ge innovativa tankar och inspiration i diskussionerna som pågår gällande kvalitet på data.

Deltagande är gratis, eventet sponsras av EuroGeographics. 

Workshoppens webbplats