2000:1 Användning av tesaurus i metadata

2000:1 Användning av tesaurus i metadata

Sammanfattning

ulirapport_tesaurusDenna rapport är en översikt om hur tesaurus och låsta värdelistor används i metadata. Det pågår/har genomförts flera parallella studier om struktur och innehåll för metadatabeskrivningar av geografiska data. T ex inom CEN och ISO. De innehåller ett växlande antal variabler (metadataelement) som skall ifyllas. Många av dessa element är begränsade till kontrollerade värdelistor för att inte synonymer för samma sak skall börja användas. Värdemängden för dessa kontrollerade listor är oftast definierade inom standarderna . Detta kan vara t ex beskrivningar av produktionsstatus och den fysiska utformning av datasetet.

I de flesta standarder finns även möjlighet att ämnesmässigt beskriva datasetet. Både till vilket tillämpningsområde som datasetet är lämpligt att använda till (disciplin) och vilka objekttyper/attributtyper datasetet innehåller (parametrar). Dessa värdelistor brukar även kallas för nyckelord.

Discipliner är ofta ett relativt begränsat urval av ämnen ca 20 stycken, som övergripande grupperar dataset. Ett tesaurus innehåller ofta relativt omfattande nomenklatur för att beskriva den information som lagras i datasetet. Det finns ingen enhetlighet när det gäller användning av tesaurus. Val av tesaurus kommer helt att styras av tillämpningsområdet och det kan vara svårt att hitta ett generellt tesaurus som tillfredställer allas behov på samma sätt som metadatastandarderna idag är en kompromiss mellan olika tillämpningsområden och där specifika profiler av den generella standarden troligen att tas fram för t ex miljövård, demografi och geologi.

De metadatainitiativ som studerats i rapporten visar på en stor heterogenitet. Få utnyttjar gemensamma tesaurus. Ett större arbete GEMET (General Multilingual Environmental Thesurus) har dock genomförts med att skapa ett flerspråkligt tesaurus som bygger på flera skilda europeiska initiativ. Av de studerade exemplen är detta det mest kompletta som studerats. Med dokumenterade metoder och verktyg för förvaltning.

Författare: Michael Östling, Satellus AB
Pris exkl. moms: 100 kr
Beställ rapporten via e-post.