Arbeta smart inom planering och byggande 2021 – del 1 i Stockholm

Börjar 20 September , 2021

Arrangör: Geoforum Sverige och BIM Alliance.

Välkommen till vår konferens om digital samhällsbyggnadsprocess!

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar digitalt och datadrivet inom planering, byggande och förvaltning.

Arbeta smart inom planering och byggande har fokus på digitalisering inom region- och stadsplanering och bygglov, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning samt ett obrutet digitalt informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Årets konferens startar i Stockholm den 20 september. Därefter körs programmet helt digitalt, uppdelat på tre tillfällen: 28 september, 4 oktober och 11 oktober.

Läs mer och anmäl dig på arbetasmart.nu