Program: Värdet av öppna geodata

Här finns programmet för ULI Geoforums konferens Värdet av öppna geodata, den 15 november i Stockholm.

Vad är kostnaden och nyttan av att öppna upp geodata? På konferensen får du rykande färska forskningsresultat som svarar på just den frågan.

Under dagen får du också:

  • uppdatering om senaste utvecklingen inom öppna geodata
  • argument kring vad öppna geodata har för konkret samhällsnytta
  • möjlighet att ställa frågor till experter inom området
  • utbyte av erfarenheter med kollegor från hela landet och Norden.

Moderator under dagen är Elisabeth Argus, vd BonaCordi AB och ordförande i ULI Geoforum.

Bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson deltar

peter eriksson 230 1

Peter Eriksson har som bostads- och digitaliseringsminister ett fokus på att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter. Sverige ska bygga mer, billigare och hållbart. Peter Eriksson deltar på konferensen för att ta del att forskningsstudiens slutsatser om samhällsekonomisk nytta av öppna geodata.

Tisdag 15 november

09.15–10.00 Fika och registrering

10.00–12.15: PASS 1

Välkommen!

Susanne Nellemann Ek, kanslichef ULI Geoforum

Frislipp av data i Norge – erfaringer rundt statens rolle som facilitator

Tomas-Martin Holtan, formidlingsdirektør Kartverket (Norge)

Det norske Kartverket friga sine det meste av sine data i 2013. Hvilke erfaringer har Kartverket gjort seg vedrørende bruk og nytte? Skaper åpne data nye arbeidsplasser og verdiøkning i samfunnet? Hvordan har Kartverket tilgjengeliggjort sine data, fra 2013 til nå? Hvem er de nye brukerne og hvilke krav setter de til leveranser fra Kartverket? Hva er skille mellom privat og stat når det gjelder tilgang til og tilgjengeliggjøring av offentlige data?

Se Tomas-Martin Holtans presentation

Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata – resultat av forskningsstudie

erik lakomaa hhsErik Lakomaa, PhD, Handelshögskolan

Vad kan vi räkna med för samhällsekonomisk nytta av öppna geodata? ULI Geoforum har tagit initiativ till en forskningsstudie som belyser denna fråga och resultatet presenteras här av forskaren Erik Lakomaa. Studien finansieras till största delen av Vinnova.

Studien ger underlag för att med relativ säkerhet kunna uttala sig om storleksordningen av nyttor och kostnader, och kan därmed också fungera som underlag för beslut. Den innehåller bland annat fallstudier om nyttan av öppna geodata – med både kommunala och statliga geodata – och en kartläggning av hinder för öppna geodata.

Erik Lakomaa kommer att sätta in öppna geodata i ett större sammanhang och belysa de utmaningar vi har i omställningen mot öppna data. Erik har stor kunskap och stort engagemang för frågan om öppna data och det gör honom extra intressant att lyssna på.

Se Erik Lakomaas presentation

Panelsamtal om öppna geodata

I panelen diskuteras vad som bör göras härnäst och vad som är viktigt att prioritera.

Medverkande:
Erik Lakomaa,PhD, Handelshögskolan, och ansvarig forskare i studien
Erik Borälv, projektledare och expert inom öppna data, Vinnova
Maja Brisvall, chef och grundare, The Quantified Planet
Tomas-Martin Holtan, formidlingsdirektør Kartverket (Norge)
Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen
Elisabeth Argus, ordförande, ULI Geoforum (moderator)
Peter Nylén, chef för enheten för tillhandahållande av geodata, Lantmäteriet
Fredrik Sand, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad och leder kansliet
Erik Ottosson, riksdagsledamot (M)

mosaik oppna geodata panel ny

12.15–13.15 LUNCH

13.15–14.30: PASS 2

Ny nationell geodatastrategi – Öppna geodata en central ingrediens

Peter Nyhlén, chef för tillhandahållandet av geodata från Lantmäteriet

Lantmäteriet har, tillsammans med de organisationer som är företrädda i Geodatarådet, under första halvåret 2016 tagit fram en ny nationell geodatastrategi för Sverige. Strategin tar utgångspunkt från ett antal viktiga samhällsutmaningar där geodata kan bidra till lösningar. På vilket sätt hanteras öppna geodata i strategin och vilka andra initiativ och aktiviteter på området driver Lantmäteriet och Geodatarådet?

Se Peter Nyhléns presentation

Öppen geodata för att visualisera stadens liv och mångfald

Mats Törnberg, Cavagent AB och Heiti Ernits, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (från Ge0Hack3rs – det vinnande laget på Hack for Sweden 2016)

Vinnarna av Hack4Sweden 2016 berättar om på vilket sätt digitala verktyg och öppen data skulle kunna användas för att öka förståelsen för hur en stad fungerar socialt, kulturellt och ekonomiskt. Laget kommer berätta om möjligheterna med öppen data och sedan demonstrera applikationen DiverCity. DiverCity kombinerar geodata från myndigheter med data från sociala medier för att skapa ett gränssnitt för analys av stadens ekonomiska och sociala liv.

Se Heiti Ernits presentation

Betydelse av pris och tillgänglighet av data för ett start-up

Håkan Engman, vd, Agency9

Agency9 säljer molnbaserade lösningar för 3D- visualisering inriktade på kommun och bygg-/fastighetssektorn. Kartdata är en förutsättning för dessa tjänster och det har drivit företaget till att leta kostnadseffektiva kartalternativ med passande affärsmodeller. Presentationen kommer att visa på exempel på lösningar och tala om utmaningar med data.

Se Håkan Engmans presentation

The Danish Basic-Data Initiative: Vision and the Realities of Implementation

Leif Hernø, Senior Project Manager Data Distributor Project, Agency for Data Supply and Efficiency

The Danish Basic-Data Program – an ambitious joint initiative by the Danish state, regions and municipalities – is well on its way to become reality. Although in many respects successful, the program has experienced set-backs and delays and the path from the vision to its realization is not as straightforward as foreseen.

The presentation summarizes the intentions and the complexity of the initiative: The modernization and remodeling of public sector data and their distribution through the transition to the Data Distributor, the central infrastructure component of the initiative.

Se Leif Hernøs presentation

14.30–15.00 FIKA

15.00–16.00: PASS 3

maja brisvallFramtidsvision big data och länkade öppna data

Maja Brisvall, chef för The Quantified Planet

Maja Brisvall är chef och en av grundarna av The Quantified Planet – en ideell organisation med uppdrag att sätta ihop världens öppna realtids-sensordata om människans hälsa, stadens hälsa och planetens hälsa. Hon är en entreprenör som står bakom flera startup-företag i San Francisco, London and Stockholm. Maja är dessutom expertrådgivare till Digitaliseringskommissionen, som regeringen bildat.

Summering av dagen

Moderatorn Elisabeth Argus och Susanne Nellemann Ek, ULI Geoforum

anmal-dig-har-280

Du som behöver argument och exempel på konkreta case som visar samhällsnytta med öppna geodata och som ser nyttan för företag får inte missa dettatillfälle.