Konferens: Värdet av öppna geodata

Vi står inför en stor utmaning, att hitta lösningar och finansiering för att öppna upp geodata i Sverige. Geodata är, enligt studier, den mest värdefulla datakällan att öppna upp och göra fritt tillgänglig. Den är central när det gäller innovation och tillväxt.

Vad är kostnaden och nyttan av att offentlig sektor tillhandahåller öppna geodata – kartor och geografisk information? Nu finns rykande färska forskningsresultat som svarar på just den frågan.

ULI Geoforum, i samarbete med Geoforum Norge och GI Norden, arrangerar konferensen Värdet av öppna geodata.

Tid: 15 november 2016
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Program

På konferensen presenterar forskaren Erik Lakomaa resultat från forskningsstudien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata, som ULI Geoforum initierat.

Vi har nöjet att meddela att bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson deltar för att ta del av forskningsresultaten.

Inspirationsföreläsare är Maja Brisvall, som är chef och en av grundarna av The Quantified Planet – en ideell organisation med uppdrag att sätta ihop världens öppna realtids-sensordata om människans hälsa, stadens hälsa och planetens hälsa.

Under dagen får du:

  • uppdatering om senaste utvecklingen inom öppna geodata
  • argument kring vad öppna geodata har för konkret samhällsnytta
  • lyssna till och möjlighet att ställa frågor till experter inom området
  • utbyte av erfarenheter med kollegor från hela landet och Norden.

Läs programmet

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som behöver argument och exempel på konkreta case som visar samhällsnytta med öppna geodata. Du är kanske involverad i, eller intresserad av, beslutsprocessen för öppna geodata. Eller så är du företagare som ser potentiella nyttoeffekter av öppna geodata.

anmal dig har

uli geoforum logo

geoforum dk ginorden