Genomförda mötesplatser

Här hittar Geoforum Sveriges genomförda arrangemang sedan 2014. 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Webbsidor för alla gamla arrangemang har inte tagits fram. Hör av dig till kansliet om det är något arrangemang du vill ha mer information om.

  • Arbeta smart inom planering & byggande 2014, 5-6 februari, Stockholm. Arrangerades i samarbete med Boverket.
  • SkogsGIS 2014, 9-10 april, Uppsala. Arrangerades i samarbete med Skogsstyrelsen.
  • GIS & Health 2014, 13-14 maj, Lund. Arrangerades i samarbete med Geoforum Danmark. 
  • Open Source GIS Sweden 2014, 26-27 maj, Stockholm. Arrangerades i samarbete med OSGeo Nordic.
  • GEOINFO 2014, 1-2 oktober, Gävle.
  • UAS - obemannade farkoster för effektiv datainsamling, 24 november, Stockholm. Arrangerades i samarbete med BIM Alliance.
  • BIM & GIS — så effektiviserar vi ett ökat byggande, 25 november, Stockholm. Arrangerades tillsammans med BIM Alliance
  • Workshop: Nationella höjdmodellen — workshop i Västmanland, 29 oktober, Västerås, i samarbete med GIS i Västmanland