Genomförda mötesplatser

Här hittar Geoforum Sveriges genomförda arrangemang sedan 2014. 

2019

  • Position – för digitalt samhällsbyggande 2030, 19-20 mars 2019, Kistamässan, Stockholm. Arrangörer var: Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance. Position 2030 är en stor konferens och mässa för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Mötesplatsen lockade närmare 1100 personer.

  • Geoforums inspirationsseminarium och årsmöte 2019, 14 maj 2019, Ljusgården Drottninggatan 33, Stockholm. 

2018

2017

2016

2015

2014

Webbsidor för alla gamla arrangemang har inte tagits fram. Hör av dig till kansliet om det är något arrangemang du vill ha mer information om.

  • Arbeta smart inom planering & byggande 2014, 5-6 februari, Stockholm. Arrangerades i samarbete med Boverket.
  • SkogsGIS 2014, 9-10 april, Uppsala. Arrangerades i samarbete med Skogsstyrelsen.
  • GIS & Health 2014, 13-14 maj, Lund. Arrangerades i samarbete med Geoforum Danmark. 
  • Open Source GIS Sweden 2014, 26-27 maj, Stockholm. Arrangerades i samarbete med OSGeo Nordic.
  • GEOINFO 2014, 1-2 oktober, Gävle.
  • UAS - obemannade farkoster för effektiv datainsamling, 24 november, Stockholm. Arrangerades i samarbete med BIM Alliance.
  • BIM & GIS — så effektiviserar vi ett ökat byggande, 25 november, Stockholm. Arrangerades tillsammans med BIM Alliance
  • Workshop: Nationella höjdmodellen — workshop i Västmanland, 29 oktober, Västerås, i samarbete med GIS i Västmanland