Så gör folk i allmänhet för att hitta en plats!

En fråga som ställdes i studien av användning av geografisk IT bland privatpersoner, i ULIs undersökning Lägesbild GI Sverige år 2009, var "Vad tar du till hjälp för att hitta till en plats du inte känner till?"

Det sätt som störst andel ofta använder för att hitta en plats är att leta upp en vägbeskrivning eller karta på internet med datorn. Många använder dock fortfarande papperskartan ofta, och vi ser nyfiket fram emot kommande undersökningar som vi förväntar oss visa en förändrad bild.

hitta_plats_lb_priv