Stockholm, 2010-06-02

Ronneby analyserar riskerna med vårfloden och stigande havsnivåer för att förebygga katastrofer

Ronneby kommun är bland de första i landet att tillämpa en ny analysteknik i kombination med SCBs fastighetsdata.

Med hjälp av ett fullt integrerat tredimensionellt GIS-verktyg, får man ett mycket kvalificerat beslutsunderlag för bedömning och hantering av översvämningsrisker. 

Läs mer

Geodataprojektet, som är en del av arbetet med att skapa en infrastruktur för geodata i Sverige, har tagit fram ett förslag till en samverkans- och affärsmodell för geodataområdet. Modellen syftar bl a till att effektivisera samverkan mellan informationsansvariga myndigheter och att underlätta för övriga användare att nyttja deras samlade utbud av geodataprodukter.

Läs mer

Den 27 maj överlämnades regeringens proposition "Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation, 2009/10:224" till riksdagen.

I denna föreslås den nya ramlag som krävs för att genomföra INSPIRE-direktivet - "lag om geografisk miljöinformation". Lagen börjar gälla 1 januari 2011 enligt förslaget.

Läs mer