Den 29-31 mars 2011 arrangerar ULI, Kartografiska Sällskapet och SKMF konferensen GIT 2011 - Geografisk IT för ett hållbart samhälle. Boka redan nu in datumet i din kalender!  

Det är ingen tvekan om att GIT 2011 blir Sveriges överlägset största evenemang inom området geografisk IT detta år.

Läs mer

I Riksantikvarieämbetets (RAÄ) bebyggelseregister (BBR) finns information om vårt byggda kulturarv. Här finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. Nu är det också möjligt att ladda ned data från detta till sitt handläggar-GIS (i form av shp- eller tab-filer).

Läs mer