Den 29-31 mars 2011 arrangerar ULI, Kartografiska Sällskapet och SKMF konferensen GIT 2011 - Geografisk IT för ett hållbart samhälle. Boka redan nu in datumet i din kalender!  

Det är ingen tvekan om att GIT 2011 blir Sveriges överlägset största evenemang inom området geografisk IT detta år.

Läs mer

I Riksantikvarieämbetets (RAÄ) bebyggelseregister (BBR) finns information om vårt byggda kulturarv. Här finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. Nu är det också möjligt att ladda ned data från detta till sitt handläggar-GIS (i form av shp- eller tab-filer).

Läs mer

Programmet för GEOINFO finns nu på konferensens webbplats. I år hålls presentationer i fyra olika temablock; Öppen information i Europa, GIS-användare samt GIS inom samhällsområdena Klimatanpassning och Befolkning, hälsa & risker.

Läs mer

23 juni 2010

Pitney Bowes Business Insight får genom ett avtal med Statistiska Centralbyrån SCB tillgång till befolkningsdata i Sverige.

Genom att använda Pitney Bowes MapInfo Professional med SCB-data och kombinera dessa med kundernas egna datakällor framgår befolkningens struktur och sammansättning i ett visst givet område. De får en tydlig grafisk bild på hur och var folk bor och verkar. Sådan detaljerad kunskap är av stor betydelse när det gäller företags nyetableringar, optimering av säljdistrikt och planering av marknadsföringskampanjer.

Läs mer