I början av hösten tillträdde Elisabeth Argus tjänsten som Stockholms stadsingenjör. Det är första kvinnan på en av de äldsta befattningarna i Stockholms Stad. Elisabeth Argus kommer närmast från tjänsten som stadsbyggnadschef i Tyresö kommun.

Läs mer

Agency9 lanserar CityPlanner för effektivare samverkan inom projekt och extern kommunikation

Stockholm 2010-09-30

Bygg- och fastighetssektorn står på tur att dra nytta av den växande användningen av 3D. Agency9 lanserar en webbtjänst för projektsamverkan och publicering av interaktiva 3D modeller inom bygg-och fastighetssektor.

Läs mer