Danish Enterprise and Construction Authority (DECA) har publicerat en rapport om analysen av de sociala och ekonomiska nyttor som uppstått till följd av ett beslut (år 2002) om att tillhandahålla danska adressdata från offentlig sektor utan kostnad, för återanvändning inom såväl offentlig som kommersiell sektor.

Läs mer

Openstreetmap, som är ett öppet alternativ till Google Maps, får nu en oväntad allierad i Microsoft. Detta är stort! Microsoft kommer bland annat att ge projektet tillgång till sina satellitbilder med hög kvalitet.

Läs mer