Den 9 december vid det första partssammanträdet för geodatasamverkan träffades ett 20-tal myndigheter och skrev under avtal. Samverkansavtalet innebär bland annat nya möjligheter att få tillgång till geodata från statliga myndigheter och kommuner - via geodataportalen. Den enklare tillgången till geodata kommer att underlätta t ex viktiga saker som miljöarbete och räddningsinsatser.

Läs mer

ULI välkomnar de nya medlemmarna:

  • Flens kommun
  • Nybro kommun
  • Värmdö kommun

Mellan 6 oktober och 17 november 2010 fanns en kort enkät på ULIs webb om tillgänglighet till geodata.

Det var 118 personer som svarade på enkäten. Av dessa angav drygt 90 procent att deras organisations användande av geodata bidrar positivt till samhällets utveckling, och drygt 80 procent menade att deras användande skulle öka om geodata av intresse var fritt tillgänglig.

Här presenteras resultatet